งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
NUR

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานภาคเหนือ จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ งานอนามัยและพยาบาล  มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 18 คน

ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2559 10:53:52     ที่มา : งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 575

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด