งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
NUR

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ม.แม่โจ้ ส่งคำขวัญเข้าประกวด ต้องมีข้อความกระชับ เข้าใจง่าย ใจความสอดคล้องกับโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (ไข้เลือดออก,ซิกา)

              รางวัลที่ 1  เงินรางวัล  3,000 บาท  

              รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  2,000 บาท

              รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  1,000 บาท

  • สามารถส่งคำขวัญได้ที่ งานอนามัยและพยาบาล ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560     
  • ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล ให้เข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-12.00 น ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9

ปรับปรุงข้อมูล : 16/1/2560 15:03:40     ที่มา : งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1248

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด