งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
NUR

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีทางห้องปฏิบัิติการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มบุคลากร ในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์  มีผู้ร่วมตรวจสุขภาพฯในครั้งนี้ จำนวน  174 คน

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2560 15:00:35     ที่มา : งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1405

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด