งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
NUR

งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มบุคลากร ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 15/2/2564 14:26:24     ที่มา : งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1565

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด